1397/5/2

سی‌ودومین کرسی آزاداندیشی پژوهشگاه فقه نظام با عنوان: «امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در نظام جمهوری اسلامی» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی و نقادی حجج‌اسلام سیدکاظم سیدباقری و حسین جوان آراسته برگزار شد.

1397/4/20

سی‌ویکمین کرس آزاداندیشی پژوهشگاه فقه نظام: «حجیت خبر واحد و کاربرد آن در استنباط نظام اخلاقی و تربیتی» با ارائه دکتر رضا حبیبی و نقادی حجج اسلام حمیدرضا حق‌شناس و احمد خیرالدین برگزار شد.

1397/4/13

سی‌امین کرسی آزاداندیشی پژوهشگاه فقه نظام: «استلزامات اصل عدل در فقه سیاسی شیعه» با ارائه حجت الاسلام علی صادقی و نقدی حجج اسلام غلامرضا بهروزی‌لک و یاسر شهامت برگزار شد.

1397/4/4

بیست و نهمین کرسی آزاداندیشی پژوهشگاه فقه نظام: «نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا» با ارائه دکتر سیدعباس موسویان و نقد دکتر مجید رضایی و حجت الاسلام مادرشاهی برگزار شد.

1397/3/23

بیست و هشتمین نشست علمی «حجیت دلیل نقلی در اثبات گزاره های اخلاقی» با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد عالم زاده نوری به عنوان ارایه دهنده این نظریه و حجت الاسلام بوسلیکی مدیر گروه تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حجت الاسلام عمار پهلوان زاده به عنوان ناقد در پژوهشگاه فقه نظام در قم برگزار شد.

1397/3/9

بیست و هفتمین کرسی آزاداندیشی پژوهشگاه فقه نظام: «تعامل دولت اسلامی با دولت ها و مذاهب بر اساس قاعده الزام » برگزار شد.

1397/3/7

دکتر سید عباس موسویان: تحقق نظام اقتصادی اسلامی در گرو عبور از نسخه بدل بانکداری غربی است.

1397/2/24

بیست و پنجمین کرسی آزاداندیشی پژوهشگاه فقه نظام: «مبالغه و گزاف آرایی در گزاره های اخلاقی دین» برگزار شد.

1397/2/19

بیست و چهارمین کرسی آزاداندیشی پژوهشگاه فقه نظام:‌ «درآمدی بر فقه دولت» برگزار شد.

1397/2/10

بیست و سومین کرسی آزاداندیشی پژوهشگاه فقه نظام: «مبانی فقه نظام خانواده» برگزار شد.

1397/1/27

حجت الاسلام صالحی منش: مهم ترین دلیل الزام حجاب در حکومت اسلامی امر به معروف و نهی منکر است که در ضرورت و وجوب آن بحثی وجود ندارد و سه مرحله انکار قلبی، تذکر زبانی و استفاده از قدرت برای آن شمرده اسند است که نشان می دهد در اسلام استفاده از اجبار در حکم شرعی جایز است .

1396/11/17

بیست و یکمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام: «روش شناسی مرجع در فقه نظام شناسی – سازی پیشرفت» برگزار شد.

1396/10/30

بیستمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام: «بررسی فقهی الزام حکومتی در مسأله حجاب» برگزار شد.

1396/10/20

نوزدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام: «بیت کوین و پول های مجازی از منظر فقه نظام» برگزار شد.

1396/9/27

هجدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «استلزامات نصب الهی حاکم در فقه سیاسی شیعه» در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۶ درمحل پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد.

1396/9/25

هفدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام: «بازخوانی ناگزیر فقه نظام به فقه در دین و ولایت فقه در احکام به ولایت فقه در دین، در راستای پایش بنیان پارادایمی نظام جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد.

1396/9/12

شانزدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «ادراکات اعتباری و فقه نظام» برگزار شد.

1396/6/21

حجت‌الاسلام شجاعی: اگر تفاوت فقه کلان و فقه نظام به درستی درک نشود امکان دارد در موضوعات فقه نظام و کلان اختلاط رخ دهد زیرا ممکن است حکم موضوعی در فقه کلان جواز باشد اما در فقه نظام حرمت.

1396/5/18

حجت الاسلام مادرشاهی: به نظر می رسد اینکه مشهور فقها ادعا کرده اند ربا در معدودات جاری نمی شود، خلط است؛ زیرا اصطلاح معدود در طول تاریخ معنای متفاوتی پیداکرده است

1396/5/11

حجت الاسلام مشکانی سبزواری: سبک زندگی چیزی جز یک الگوی رفتاری و از این رو، تنها علمی که می‌تواند به ما الگوی رفتاری ارایه کند فقه است

داده ای یافت نشد.