1402/11/29

نودمین کرسی ترویجی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام با همکاری مدرسه عالی ولی امر عج برگزار می‌شود.

1402/11/21

انقلاب اسلامی، به رهبری و طلایه‌داری حکیم دوران، ‌وَحی‌مدارِ ناب‌اندیش و مشعل‌دارِ بعثت، امام خمینی، رحمة الله علیه، قطعه‌ای از این کهکشان بزرگِ بعثت بود.

1402/11/18

مؤسسهٔ فرهنگی تبلیغی، بسیج و ستاد انتخابات مجتمع عالی حوزوی ولی امر (عج) برگزار می‌کند: دوره مهارت‌افزایی برای دعوت به حضور حداکثری در انتخابات

1402/11/16

از ارکان تمدّن اسلامی، اسلام‌شهر، یعنی شهر اسلامی است و پایه اول آن حاکمیت خداست.

1402/11/12

امام بزرگوار ما، با احاطه‌ای که بر معارف اسلام و منابع دینی اسلام یعنی قرآن و سنت پیامبر (ص) داشت توانست جامعه‌شناسی اسلامی و سیاست اسلامی را مبنا قرار دهد و بر اساس این تعالیم و معارف، صفحه جدیدی در تاریخ بشر بگشاید.

1402/11/9

گزارش تفصیلی کرسی ترویجی ۸۵‌ با عنوان: "مجلس خبرگان رهبری در منظومه فکری امامین انقلاب"

1402/11/8

گزارش تفصیلی کرسی ترویجی ۸۴: «اعمال حق تعیین سرنوشت به واسطهٔ مجلس خبرگان رهبری»

1402/11/7

در این میزگرد موضوع‌های: «جایگاه و عملکرد مجلس خبرگان رهبری در رویکرد ضد استبدادی نظام اسلامی» و «مجلس خبرگان و نهادهای مشابه در حقوق سایر کشورها» بررسی شد.

1402/11/5

سومین شماره دوفصلنامه فقه نظام منتشر شد.

1402/10/29

هشتاد و پنجمین کرسی ترویجی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام، با عنوان: «مجلس خبرگان رهبری در منظومه فکری امامین انقلاب» با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود.

1402/10/26

میزگرد «آشنایی با مجلس خبرگان رهبری» با محورهای: مجلس خبرگان و نهادهای مشابه در حقوق سایر کشورها و جایگاه و عملکرد مجلس خبرگان رهبری در رویکرد ضد استبدادی نظام اسلامی

1402/10/26

هشتاد و چهارمین کرسی از سلسله کرسی‌های مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود

1402/10/25

حجت‌الاسلام محمدمهدی اسلامیان: حق رأی برای متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان باعث نارسایی و بن‌بست در موقع حساس انتخاب رهبری می‌شود.

1402/10/22

رویکرد ما در این دوره از نمایشگاه مشکات،‌ارائهٔ آثار نهایی‌شده بود و از ارائه پژوهش‌ها و طرح‌های در دست‌ اقدام و آتی پرهیز شد.

1402/10/22

حجت الاسلام کافی: مهم‌ترین ساحَت تربیت از منظر اسلام و قرآن، ساحت «تربیت ایمانی» است.

1402/10/18

گزارش تفصیلی جلسه نهم از فصل دوم سلسله‌نشست‌های فقه تحقق، با ارائه استاد کمیلی قنبرزاده

1402/10/17

هشتاد و سومین کرسی ترویجی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام برگزار می‌شود.

1402/10/17

حضور مؤسسه پژوهشی فقه نظام در نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی مراکز پژوهشی حوزوی

داده ای یافت نشد.