شماره نخست دوفصلنامهٔ تخصصی فقه نظام

شماره نخست دوفصلنامهٔ تخصصی فقه نظام

شماره اول مجله فقه نظام

در این شماره می‌‌خوانیم:

۱. مفهوم‌شناسی فقه نظام و نسبت‌سنجی آن با نظام‌سازی در دیدگاه آیت اللّه اراکی؛ مجید رجبی

۲. رابطهٔ فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی از منظر فقه نظام؛ محمود حکمت‏‌نیا ׀ نصیراله حسنلو

۳. آسیب‌شناسی روش عدم مغایرت  در اسلامی‌سازی بانک؛ محمد مادرشاهی ׀ احمدعلی یوسفی

۴. بررسی فقهی شرط عدالت در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی؛ محمد سهیل بهرام‌نسب   ׀   مسیح اللّه آصفی

۵. بررسی فقهی سطح معیشت کارگزاران حکومت اسلامی؛ محمدرضا عبداللّهی

۶. ثمرات سیاسی قاعدۀ الزام  (تعامل حکومت اسلامی با ادیان‌‌، مذاهب و دیگر حکومت‌ها)؛ علی صالحی‌منش     ׀    سید سجاد ایزدهی

۷. وحدت یا تعدد رهبری و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه؛ رضا انصاری