شماره دوم دوفصلنامهٔ تخصصی فقه نظام

شماره دوم دوفصلنامهٔ تخصصی فقه نظام

دومین شماره دوفصلنام فقه نظام منتشر شد.

در این شماره می‌‌خوانیم:

۱. روش فقه نظام در طراحی نظام بانکداری اسلامی؛ كمیل قنبرزاده ǀ حمید شخم‌گر

۲. بررسی پیشنهادات شهید صدر برای قانون اساسی ج.ا.ا در خصوص نقش ولی‏ فقیه در تعیین رئیس قوه مجریه؛ صادق سمسار ǀ محسن حیدری

۳. شأن ولایی فقیه درتقیّه؛ عنایت الله رمضانپور

۴. بررسی فقهی شرط ايمان در کارگزار دولت اسلامی؛ محمد حاج ابوالقاسم ǀ صابر صادقی

۵. بررسی فقهی حکم سپردن مناصب سیاسی به بانوان؛ محمدمهدی اسلامیان

۶. ماهیت‌‏شناسی شخصیت حقوقی بنگاه‌‏های تجاری با توجه به احکام عبید در فقه اسلامی؛ محمدحسن گلی شیردارǀ  مصطفی عبداللهی

۷. حکم تکلیفی قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی؛ محمدجواد قاسمی‏‌زادگان