خبر های پژوهشگاه آرشیو اخبار

1403/4/4

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی

1403/3/25

درود خدا بر شکافنده دانش‌های سپیده‌گشا

1403/3/18

درود بر امام جواد؛ آن روشن‌گر حقیقت محمّدیّه

رویدادهای علمی آرشیو رویدادهای علمی

1403/3/8

نود و دومین کرسی ترویجی  از سلسله‌کرسی‌های مؤسسه پژوهشی فقه نظام با موضوع «بررسی فقهی شرایط والدین در تربیت فرزندان» برگزار شد.

1403/2/12

«پول سیاسی»، منفعت محلّله مقصوده را حاصل نمی‌کند؛ شاهد آن، سقوط آزادی است که برای ارزش پول در اقتصاد خودمان روی می‌دهد.

1402/12/23

گزارش علمی نود و یکمین کرسی ترویجی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام با موضوع «اصل شفّافیت ساختاری در اقتصاد اسلامی و دلالت آن بر الگوی مطلوب بانک‌داری اسلامی»

با اندیشه ورزان آرشیو با اندیشه ورزان

1403/3/18

بر مبنای دیدگاه اندیش‌مندان اسلامی، خوانش اصیل و اولیه اسلام، پیوند ناگسستنی اسلام با حکومت و سیاست است

1403/3/8

غفلت از جنبه‌های فرهنگی، آسیب‌های دراز مدت و گسترده و گاه غیرقابل بازگشتی را به جامعه وارد خواهد ساخت

1402/10/13

این ایران مقتدر است که تصمیم می‌گیرد کجا و در چه زمانی و با چه کیفیتی و در چند مرحله از حادثه تروریستی کرمان انتقام بگیرد

دوفصلنامه تخصصی فقه نظام

دوفصلنامهٔ فقه نظام، بستری برای ژرف‌کاوی، طرح مباحث نوین و بررسی مسائل نوپدید در عرصهٔ فقه نظام است.

این مجلهٔ علمی – تخصصی، اندیشه‌های نو و نقدهای عالمانهٔ فضلا و فرهیختگان را در زمینهٔ اصول و مبانی فقه نظام، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام سیاسی، فقه نظام تربیتی، فقه نظام حقوقی، فقه نظام فرهنگی، فقه نظام و رسانه، مناسبات فقه نظام و علوم انسانی، روش‌شناسی فقه نظام‌های اجتماعی، تبیین و تحلیل مسائل فقه نظام، تبیین و تحلیل ارتباط فقه نظام، با دیگر حوزه‌های و پدیده‌ها، بررسی و نقد روش‌مند دیدگاه‌ها و پژوهش‌های تأثیرگذار در حوزهٔ حکمرانی، تبیین نظریه‌ها و نوآوری‌ فقیهانه در حوزهٔ نظام‌های اجتماعی و تبیین روش‌مند و عالمانهٔ آموزه‌های فقه نظام در اندیشهٔ عالمان مسلمان را دریافت و پس از بررسی و ارزیابی، توسط صاحب‌نظران این عرصه، به جامعهٔ نخبگانی عرضه می‌کند.

 

 
پژوهشگاه فقه نظام
سایت رهبری
markazkhadamat
hozeh
خبرگزاری حوزه
نور