1396/9/27

هجدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «استلزامات نصب الهی حاکم در فقه سیاسی شیعه» در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۶ درمحل پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد.

1396/9/25

هفدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام: «بازخوانی ناگزیر فقه نظام به فقه در دین و ولایت فقه در احکام به ولایت فقه در دین، در راستای پایش بنیان پارادایمی نظام جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد.

1396/9/12

شانزدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «ادراکات اعتباری و فقه نظام» برگزار شد.

1396/6/21

حجت‌الاسلام شجاعی: اگر تفاوت فقه کلان و فقه نظام به درستی درک نشود امکان دارد در موضوعات فقه نظام و کلان اختلاط رخ دهد زیرا ممکن است حکم موضوعی در فقه کلان جواز باشد اما در فقه نظام حرمت.

1396/5/18

حجت الاسلام مادرشاهی: به نظر می رسد اینکه مشهور فقها ادعا کرده اند ربا در معدودات جاری نمی شود، خلط است؛ زیرا اصطلاح معدود در طول تاریخ معنای متفاوتی پیداکرده است

1396/5/11

حجت الاسلام مشکانی سبزواری: سبک زندگی چیزی جز یک الگوی رفتاری و از این رو، تنها علمی که می‌تواند به ما الگوی رفتاری ارایه کند فقه است

1396/5/4

دوازدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام: «کاربرد روش داده بنیاد در استخراج نظریه از متون دینی» برگزار شد.

1396/4/28

یازدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام: «نقش برنامه ریزی زبان در وحدت اسلامی» برگزار شد.

1396/2/27

دهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع: «حریم خصوصی شهروندان در نظام اسلامی از منظر فقه جعفری» برگزار شد.

1396/2/20

حجت‌الاسلام ملک افضلی: در کشور ما که پایه‌گذار مردم‌سالاری دینی است ضرورت دارد به این دو پرسش پاسخ داده بشود؛ نخست، انتخابات از منظر فقهی چه ماهیتی دارد؛ دوم: حکم شرعی آن برای مکلفین و مردم در حکومت اسلامی چیست؟

1396/2/14

هشتمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «نقش استفاده از راهبرد های جدیدِ کشف معنا در ارتقاء سواد رسانه ای» برگزار شد.

1396/2/4

حجت‌الاسلام امین رضا عابدی نژاد در این نشست علمی، به بررسی ابعاد معناشناختی پیشرفت در الگوی اسلام در الگوی پیشرفت اسلامی پرداخت و عنوان کرد: پیشرفت به معنای تحقق مراتبی اهداف نظام اسلامی است.

1395/12/17

معاون پژوهشی پژوهشگاه فقه نظام: این کرسی ترویجی با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساختمان پژوهشگاه فقه نظام برگزار گردید.

1395/11/26

حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی: روش مغایرت، با استناد به عمومات فوقانی، اصول عملیه، ادله اختیارات ولایت فقیه و همچنین اضطرار و هیچ کدام از این راه ها نمی تواند مشروعیت خود را ثابت کند.

1395/11/12

این کرسی، با هدف نقد و بررسی مقاله علمی عبدالوهاب فراتی، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با موضوع تعامل عالمان دینی با نظام اسلامی برگزار شد

1395/10/28

حجت الاسلام مجید رجبی: مهاجرت به لحاظ ابعاد اجتماعی اش گاهی ممکن است حرام، واجب و یا جایز باشد.... اولین مورد آن خروج از التزام به ولایت ولی الله است که این نوع مهاجرت حرام است.

1395/10/7

حجت‌الاسلام ایزدهی: آنچه مد نظر ما در جمهوری اسلامی است آنکه؛ بحث سیاست را به مثابه یک فرد جدا از جامعه و حکومت لحاظ نمی کنیم؛ بلکه فقه حکومتی ما در ذیل فقه سیاست معنی می‏‎شود

1395/9/24

حجت الاسلام مادرشاهی: طراحی نظام بازار اسلامی با ویژگی های تورم زدا، رکود زدا، فسادزدا، فقرزدا و اشتغال‌‌زا با تحقق ویژگی های اقتصاد مقاومتی مطابقت دارد

داده ای یافت نشد.