1403/3/8

نود و دومین کرسی ترویجی  از سلسله‌کرسی‌های مؤسسه پژوهشی فقه نظام با موضوع «بررسی فقهی شرایط والدین در تربیت فرزندان» برگزار شد.

1403/2/12

«پول سیاسی»، منفعت محلّله مقصوده را حاصل نمی‌کند؛ شاهد آن، سقوط آزادی است که برای ارزش پول در اقتصاد خودمان روی می‌دهد.

1402/12/23

گزارش علمی نود و یکمین کرسی ترویجی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام با موضوع «اصل شفّافیت ساختاری در اقتصاد اسلامی و دلالت آن بر الگوی مطلوب بانک‌داری اسلامی»

1402/12/20

گزارش علمی تفصیلی نودمین کرسی ترویجی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام  با عنوان «الگوی فقهی – حقوقی نظام‌سازی؛ آسیب‌ها و راه‌کارها»

1402/12/7

گزارش تصویری و اجمالی نودمین کرسی ترویجی مؤسسه پژوهشی فقه نظام

1402/11/9

گزارش تفصیلی کرسی ترویجی ۸۵‌ با عنوان: "مجلس خبرگان رهبری در منظومه فکری امامین انقلاب"

1402/11/8

گزارش تفصیلی کرسی ترویجی ۸۴: «اعمال حق تعیین سرنوشت به واسطهٔ مجلس خبرگان رهبری»

1402/11/7

در این میزگرد موضوع‌های: «جایگاه و عملکرد مجلس خبرگان رهبری در رویکرد ضد استبدادی نظام اسلامی» و «مجلس خبرگان و نهادهای مشابه در حقوق سایر کشورها» بررسی شد.

1402/11/5

سومین شماره دوفصلنامه فقه نظام منتشر شد.

1402/10/25

حجت‌الاسلام محمدمهدی اسلامیان: حق رأی برای متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان باعث نارسایی و بن‌بست در موقع حساس انتخاب رهبری می‌شود.

1402/10/18

گزارش تفصیلی جلسه نهم از فصل دوم سلسله‌نشست‌های فقه تحقق، با ارائه استاد کمیلی قنبرزاده

1402/10/17

حضور مؤسسه پژوهشی فقه نظام در نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی مراکز پژوهشی حوزوی

1402/9/28

حجت‌الاسلام و المسلمین کمیل قنبرزاده: «مجموعهٔ این سه روش، یعنی روش تولید نظام از مسیر امتداد فلسفهٔ اسلامی، روش استفاده مستقیم از منابع دینی، و روش کشف از روبناها و موضوعات خرد فقهی، در نهایت فقیه را به اطمینان خواهد رساند که قاعده استفاده شده درست است و نقضی بر آن وارد نیست.

1402/9/23

گزارش اجمالی هشتادویکمین کرسی ترویجی مؤسسه پژوهشی فقه نظام با عنوان: «بررسی قاعدهٔ ربح و تأثیر آن در عدالت اقتصادی»

1402/9/18

گزارش نشست داخلی گروه فقه نظام تربیت، با عنوان «جایگاه کنش‌گر انسانی در مدل‌های مختلف تربیتی و تحلیل آن‌ها بر اساس تربیت اسلامی از دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی»

1402/9/9

مشروح گزارش هشتادمین کرسی ترویجی مؤسسه پژوهشی فقه نظام: «تبیین فقهی شیوه تعیین رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»

1402/9/1

گزارش اجمالی هشتادمین کرسی ترویجی با عنوان: «تبیین فقهی شیوه تعیین رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»

1402/9/1

گزارش علمی تفصیلی، از هفتادونهمین کرسی ترویجی مؤسسه پژوهشی فقه نظام با عنوان: «معیارهای صدق شعائر الهی»

1402/9/1

گزارش علمی هفتاد و هفتمین کرسی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام

داده ای یافت نشد.