1402/3/4

یکی از بزرگترین موانع تحقق عدالت اقتصادی در یک جامعه، مسئله انحصار سرمایه است. اگر در یک جامعه، عمده سرمايه ی جامعه در اختیار عده اندکی از افراد جامعه قرار گیرد، آنگاه طبیعی است که این افراد بر اقتصاد چیره شده و عموم افراد جامعه را به استثمار خویش در آورند

1402/3/1

هفتاد و یکمین نشست پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «گونه شناسی تکالیف تربیتی و چگونگی فراغ ذمه مربیان در نظام تربیت اسلامی» برگزار می شود.

1402/1/29

بازنمود سه ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران و ارائه راهکار، از سوی دبیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام

1401/12/14

در این همایش، سه کتاب: «فقه نظام بانکی»، «اصول فقه نظام»و «المسجد فی فقه النظام الاسلامی»، به قلم آیت الله محسن اراکی، رئیس هیأت امنای پژوهشگاه فقه نظام، با رتبه نخست، به عنوان آثار برگزیده سال در این حوزه، معرفی شد.

1401/12/14

کتاب «فقه کارگزاران اسلامی، شاخص‌های دولت مطلوب اسلامی»، به قلم حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌ابوالقاسم، رئیس پژوهشگاه فقه نظام و عضو مجلس خبرگان، اثر شایسته تقدیر معرفی شد.

1401/10/14

دکتر سید علی روحانی؛ معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس؛ «ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت»
دکتر سید مهدی حسینی دولت آبادی؛ عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری؛ «خلق پول و اشخاص مرتبط»

1401/10/10

حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه: پژوهشگاه فقه نظام در سه عرصه وسیع تبیین فقه نظام، تولید آن و گفتمان سازی آن در کشور موفق عمل کرده است. در عرصه ی تبیین فقه نظام، نسبت به چیستی آن، مبانی، اصول، روش شناسی و اهداف آن، آگاهی به دست آمده است و کارهای متعددی در این زمینه ها انجام شده است.

داده ای یافت نشد.