1402/2/14

هفتادمین نشست از سلسله نشست های پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «بازنگری در ماهیت شخصیت حقوقی بنگاه‌ تجاری و آثار فقهی آن» با همکاری مدرسه عالی حوزوی ولی امر علیه السلام در تاریخ 14 اردیبهشت 1402 برگزار شد.

داده ای یافت نشد.