فقه نظام اقتصادی جلد اول 0 0

  • تاریخ : 1403/2/8
  • بازدید : 33
امتیاز 0.00 تعداد رای 0
0 0

کد محصول : ۰۰۰۲

برند :  پژوهشگاه فقه نظام
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست

با درآمدی بر مفهوم نظام اقتصادی و ارتباط آن با مکتب و علم اقتصاد شروع میشود و با تعریف واژگان اصلی از جمله؛ اقتصاد، فعالیت اقتصادی، نظام اقتصادی، جهانبینی اقتصادی و مکتب اقتصادی آغاز میشود

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

جلد اول: در ابتدا با درآمدی بر مفهوم نظام اقتصادی و ارتباط آن با مکتب و علم اقتصاد شروع میشود و با تعریف واژگان اصلی از جمله؛ اقتصاد، فعالیت اقتصادی، نظام اقتصادی، جهانبینی اقتصادی و مکتب اقتصادی آغاز میشود. همچنین جهانبینی اقتصادی مارکسیسم به طور طبیعی ابتدا تبیین میشود و سپس جهانبینی اقتصادی نظام سرمایهدار و در نهایت جهانبینی اقتصادی اسلام موضوعیت پیدا میکند .

در بخشی دیگر جهانبینی اقتصاد اسلامی اصل توحید، نظم، تقدیر عادلانه، حکیمانه بر جهان و اصول کلی جهانبینی اقتصادی اسلام موضوعیت پیدا میکند

ضوابط و ملاکهای کار اقتصادی منشا مالکیت از مباحث دیگر مطرح شده در این کتاب بوده در واقع این کتاب پژوهشی در قلمرو فقه اقتصادی است و هدف اصلی نویسنده ارائه نمونههایی از تلاشهای فقهی در راستای عرضه نظام اقتصادی بر اساس کتاب و سنت است .

در آغاز مباحث فقه نظام اقتصادی اسلام، مطالبی در زمینه تبیین طبیعت و شیوه خاص مطرح میشود . نویسنده در ابتدای مقدمه در واقع فقه را به دو دستۀ فقه کلان و خرد تقسیمبندی کرده و فقه نظام اقتصادی اسلام را در شاخه فقه کلان گنجانده است. این کتاب به طور اختصار به تبیین و نقد دو جهانبینی اقتصادی مبنای اقتصاد کمونیستی و سرمایهداری میپردازد .

نظر دهید

گزارش