سیاست های کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی
تاریخ انتشار : 1396/8/27
بازدید : 464

سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "امنیت اقتصادي" مصوب مورخ 23 /10/ 1377 که در تاریخ 3 /11/ 1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 1/76230 مورخ 3/11/ 1379 دفتر معظم له ابلاغ گردیده است.

فایل های پیوستی
3
این فایل 88 بار دانلود شده است