فرخوان مقالات جهت فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه نظام های اجتماعی
تاریخ انتشار : 1396/11/23
بازدید : 929
زمان انتشار : 12:36:00

فراخوان آثار مرتبط با موضوع فقه نظام 

با هدف گسترش ئ ارتقای کمی و کیفی مطالعات فقه نظام از فضلا و اندیشمندان حوزه و دانشگاه با رویکرد پژوهشی دعوت می شود صاحب نظران و پژوهشگران محترم که دارایی تالیفات و مقالات علمی - پژوهشی در حوزه های مرتبط با فقه نظام هستند می توانند مقالات علمیخ ود را در این زمینه به معاونت پژوهش پژوهشگاه فقه نظام ارسال نمایند.

محورهای مقالات :

قواعد و مسائل فقه نظام در حوزه هایی چون فقه نظام، فقه سیاست ، فقه اقتصاد فقه فرهنگ، فقه نظام عمران شهری، فقه نظام خانواده فقه نظام تربیت، فقه نظام، سبک زندگی، فقه نظام حقوق، فقه نظام رسانه و ارتباطات .

فلسفه فقه نظام (مبادی و روش شناسی فقه نظام )

ارائه الگوهای غ=عملی در حوزه های مختلف فقه نظام 

موضوع شناسی با رویکرد فقه نظام 

رابطه فقه نظام با علوم انسانی و سایر علوم 


photo_2018-02-12_12-16-27.jpg

ارسال نظر