حضور پژوهشگاه فقه نظام در نمایشگاه کنفرانس وحدت - تهران
تاریخ انتشار : 1396/9/21
بازدید : 994
زمان انتشار : 12:54:00

بازدید شرکت کنندگان سی و یکمین کنفرانس وحدت از غرفه پژوهشگاه فقه نظام در هتل پارسیان آزادی تهران

به روایت تصویر:

آماده سازی غرفه پژوهشگاه فقه نظام 

photo_2017-12-09_08-22-34.jpg

بازدید شرکت کنندگان کنگره وحدت از غرفه پژوهشگاه فقه نظام در هتل آزادی تهران
استاد دانشگاه کلمبیا

photo_2017-12-09_08-21-59.jpg

بازدید شرکت کنندگان کنگره وحدت از غرفه پژوهشگاه فقه نظام در هتل آزادی تهران
از ائمه جمعه اهل سنت - تربیت جام 

photo_2017-12-09_08-22-20.jpg

بازدید حجت الاسلام پیروزمند، قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی از غرفه پژوهشگاه فقه نظام در هتل آزادی تهران - در حاشیه کنفرانس وحدت

photo_2017-12-09_08-22-06.jpgبازدید شرکت کنندگان کنگره وحدت از غرفه پژوهشگاه فقه نظام در هتل آزادی تهران
( نظام الدین چاریف -امام جمعه اهل سنت -  ازبکستان)

photo_2017-12-09_08-21-43.jpg

بازدید شرکت کنندگان کنگره وحدت از غرفه پژوهشگاه فقه نظام در هتل آزادی تهران

photo_2017-12-09_08-22-12.jpg

ارسال نظر