چاپ کتاب «فقه نظام سیاسی جلد سوم» و تجدید چاپ کتاب « فقه نظام سیاسی جلد دوم»
درآغازین روزهای سال تحصیلی و در ظل توجهات حضرت ولی عصر «ارواحنا له الفداء» کتاب «فقه نظام سیاسی مجلد سوم» تألیف حضرت آیت الله اراکی «دامت برکاته» توسط انتشارات «مجمع الفکر الاسلامی» به زیور طبع آراسته شد. همچنین مجلد دوم از همین کتاب « فقه نظام سیاسی مجلد دوم» تجدید چاپ و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.
تاریخ انتشار : 1396/8/23
بازدید : 580
زمان انتشار : 22:39:00

درآغازین روزهای سال تحصیلی و در ظل توجهات حضرت ولی عصر «ارواحنا له الفداء» کتاب  «فقه نظام سیاسی جلد سوم» تألیف حضرت آیت الله اراکی «دامت برکاته» توسط انتشارات «مجمع الفکر الاسلامی» به زیور طبع آراسته شد. همچنین جلد دوم از همین کتاب « فقه نظام سیاسی جلد دوم» تجدید چاپ و در اختیار دانش‌پژوهان قرار گرفت.

 مجلد سوم از سری مجلدات «فقه نظام سیاسی اسلام»  با محوریت «تأسیس حکومت اسلامی» به چاپ رسید. در این مجلد مؤلف محترم ضمن طرح بحث پیرامون «تأسیس حکومت اسلامی» ، آن را در سه مطلب مورد نظر و بررسی قرار می‌دهند:

    1. تلازم پیدایش جامعه و حکومت؛

    2. تاریخ پیدایش حکومت و دولت در جامعۀ بشر؛

    3. قوانین کلی حاکم بر ثبات و تغییر حکومت‌ها و جوامع.

سپس استاد معظم مباحث اصلی و عمدۀ کتاب را در دو بخش کلی و مهم «وجوب تأسیس حکومت عدل» و «عناصر بنیادین حاکمیت» مطرح می‌کند. ایشان به تفصیل وارد مجموعه ادلۀ پیرامون بحث شده و آنها را در قالب چند مجموعه از ادله مورد نظر و بررسی قرار می‌دهند.

 همچنین مجلد دوم از سری مجلدات «فقه نظام سیاسی اسلام» با محوریت «فلسفۀ سیاسی» که پیش از این به چاپ رسیده بود نیز مجدداً چاپ و در اختیار مخاطبان و علاقه‌مندان قرار گرفت.

ارسال نظر