جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی به عضو هیئت امناء پژوهشگاه فقه نظام اعطا شد
تاریخ انتشار : 1396/8/8
بازدید : 768
زمان انتشار : 23:12:00


سومین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی به عضو هیئت امناء پژوهشگاه فقه نظام، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه به عنوان نظریه پرداز برجسته در زمینه فلسفه علوم انسانی اسلامی اعطا شد.

عضو هیئت امناء پژوهشگاه فقه نظام، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه در مراسم اختتامیه چهارمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی:

آیا روش متعارف حوزه‌ها و روش اجتهاد در تحول علوم انسانی پاسخ‌گو است؟ اجتهاد متعارف در حوزه‌ها که همان استنباط از متون دینی برای کشف اصول کلی برای تطبیق بر مصادیق است تنها می‌تواند در «توصیف انسان مطلوب» و آن هم بخشی از انسان مطلوب و «تغییر انسان محقق به مطلوب» کمک کند و در «توصیف انسان محقق» نیاز به اجتهاد دیگری داریم. از سوی دیگر علوم اجتماعی غیر از توصیف و تحقق انسان محقق «نهادسازی» می‌کند و سازمان بیمه یا نهاد مالیات را تأسیس می‌کند. بنابراین اجتهاد قسم چهارم برای «نهادسازی» نیز ضروری است.

آیا برای تولید علوم انسانی اسلامی حتما باید شخص مجتهد شود تا بتواند تولید علوم اجتماعی و انسانی اسلامی کند؟ پاسخ این سؤال مثبت است اما اگر از من سؤال شود که این روش اجتهاد در حوزه‌ها کفایت می‌کند و این امر تنها بر عهده حوزویان است، پاسخ من منفی است. این روش بخشی از علوم انسانی اسلامی را تأمین می‌کند و ما برای بخش‌های دیگر نیاز به روش‌های دیگر داریم. آنجا که می‌خواهیم به توصیف انسان محقق بپردازیم نیازمند تحقیق میدانی هستیم و در این امر روش اجتهادی حوزه پاسخ‌گو نیست و ورود دانشگاهیان ضروری است؛ بنابراین صحیح نیست که تنها حوزه را متولی تولید علوم انسانی اسلامی بدانیم.

ارسال نظر