سوء استفاده جریانات خاص از یک تیتر جهت دار؛ استبداد رفتاری مدعیان آزادی پس از بازنشر یک نشست قدیمی
از یک طرف تز کرسی آزاد اندیشی می دهند؛ از طرف دیگر تا از درون حوزه و اتفاقا در درون کرسی های آزاد اندیشی، دیدگاهی مطرح می شود با شانتاژ می خواهند در نطفه خفه اش کنند.
تاریخ انتشار : 1399/10/25
بازدید : 843
زمان انتشار : 10:03:00
منبع : rasanews.ir/002oxr
پس از بازنشر تقطیع شده یک نشست فقهی در خصوص مهاجرت از سوی برخی رسانه ها و سوءاستفاده برخی جریانات دیگر، حجت الاسلام مجید رجبی قائم مقام پژوهشگاه فقه نظام نسبت به استبداد رفتاری این جریانات واکنش نشان داد.
 
حجت الاسلام رجبی در گفت و گو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به شیطنت و سوء استفاده برخی رسانه ها و جریانات خاص از مباحث ارائه شده در نشست ۴ سال پیش این پژوهشگاه، گفت: تیتری که برخی رسانه‌ها از این نشست کار کرده‌اند، کاملاً غلط بوده و در این خبر تقطیع ناجوانمردانه صورت گرفته است.
 
این استاد حوزه عنوان کرد: در این نشست هرگز بیان نشد که مهاجرت شرک است؛ اینکه به هر فعل حرامی حکم شرک دهیم مساوی با تفکر تکفیری است، ما همواره با تفکر تکفیر مبارزه کرده ایم؛ مشخص است، کسانی که سروصدای زیادی به پا کردند، حتی زحمت خواندن متن‌ نشست را به خود ندادند و به تیتر تحریف شده خبرگزاری ها قناعت کرده اند.
 
قائم مقام پژوهشگاه نظام اظهار داشت: استبداد رفتاری مدعیان آزادی و آزاد اندیشی هم از نکات جالب توجه ماجراست. از یک طرف تا عالمان اصیل، در برابر یک اندیشه انحرافی موضع می گیرند، شعار آزادی بیان و تز کرسی های آزاد اندیشی می دهند؛ از طرف دیگر تا از درون حوزه و اتفاقا در درون کرسی های آزاد اندیشی، دیدگاهی مطرح می شود با هیاهو و جنجال و شانتاژ می خواهند در نطفه خفه اش کنند. این یعنی آزادی فقط برای خودشان! یک مطلب علمی همراه استدلالاتی بیان شده است، قبول ندارید، نقد علمی کنید چرا بلوا به راه می اندازید؟
 
وی با بیان اینکه مهاجرت هم مانند سایر افعال انسان، حکم فقهی دارد و شرع مقدس برای مدیریت زندگی اجتماعی، احکامی را در این زمینه بیان کرده است، ابراز کرد: حکم اولیه مهاجرت جواز است؛ اما بنابر شرایط مختلف ممکن است احکام دیگری مانند وجوب کفایی یا حرمت بر آن مترتب شود.
 
حجت الاسلام رجبی با بیان اینکه چه بسا برای ایجاد تشکل اسلامی قوی در برخی کشورها، نیاز به مهاجرت باشد، افزود: در نشست مذکور پیامدهای سیاسی، اجتماعی مهاجرت مانند حرمت یاری ظالمان و تضعیف قدرت جامعه اسلامی و ... مورد بررسی قرار گرفت.
 
قائم مقام پژوهشگاه فقه نظام به فتاوای مشهور فقها در خصوص جواز مهاجرت به شرط امکان رعایت احکام و انجام وظایف شرعی اشاره کرد و عنوان داشت: در نشست چهار سال پیش سعی شد، همین نکته بیان و شرح داده شود؛ باید توجه داشت تکالیف یک مسلمان فراتر از تکالیف فردی است و شامل مباحثی مانند ولایت پذیری، عدم اعانه ظالم عدم تقویت دشمنان و تضعیف نظام اسلامی نیز می شود.
 
وی با بیان اینکه در نشست مذکور، مباحث بر اساس روایات و نظرات مشهور بیان شد، اظهار داشت: روایتی که در آن نشست خوانده شد را نمی‌توان بر شرک اعتقادی حمل کرد؛ بلکه منظور شرک در اطاعت است که هر مرتکب گناهی، دچار آن می شود.
 
حجت الاسلام رجبی برای برگزاری گفتگو در هر سطحی با کسانی که نقد علمی به این مطالب دارند، اعلام آمادگی کرد و افزود: هدف از این نشست تبدیل مهاجرت، به یک مهاجرت هدفمند در جهت سعادت افراد و افزایش قدرت جامعه اسلامی بود و برای چنین مهاجرتی نمونه های مثبتی نیز نام برده شد.
 
قائم مقام پژوهشگاه نظام افزود: جریاناتی در فضای مجازی وجود دارند که گویا دوست ندارند صدای فقه به مردم برسد، این جریانات به دنبال کوچکترین بهانه هستند تا با برخوردهای غیر علمی از بیان احکام الهی جلوگیری کنند.
 
وی عنوان کرد: نخبگان بسیاری در کشور وجود دارند که به خاطر تعهد به نظام اسلامی و کشورشان حاضر به مهاجرت نیستند و کاستی ها را تحمل می کنند؛ مباحث مطرح شده در نشست مذکور در مسیر دلگرمی دادن به ایشان و بیان پشتوانه ایدئولوژیک این اقدام است.
ارسال نظر