بازدید دکتر علیرضا زاکانی نماینده شهر قم و رئیس مرکز پژوهش های مجلس از نمایشگاه دستاورها و ظرفیت های پژوهشگاه فقه نظام
در تاریخ 22 آبان 1399 دکتر علیرضا زاکانی نماینده شهر قم و رئیس محترم مرکز پژوهش های مجلس از نمایشگاه دستاورها و ظرفیت های پژوهشگاه فقه نظام بازدید نمود +گزارش
تاریخ انتشار : 1399/8/27
بازدید : 930
زمان انتشار : 11:08:00

به گزارش پژوهشگاه فقه نظام دکتر علیرضا زاکانی نماینده شهر قم و رئیس مرکز پژوهش های مجلس در روز 22 آبان 99 از نمایشگاه دستاورد ها و ظرفیت های پزوهشگاه با حضور ریاست پژوهشگاه جناب حجت الاسلام حاجی ابوالقاسم دولابی بازدید کردند

ارائه نظرات و نظام اندیشه فقهی پژوهشگاه فقه نظام در ساحت های اقتصادی، سیاسی، تربیتی و حقوقی قضایی توسط دبیران گروه های علمی به ریاست مرکز پژوهش های مجلس از محور های این بازدید بود .

در این نشست بر استفاده از طرفیت های پژوهشگاه در عرصه تقنین و اشراب معارف اسلامی در این زمینه تاکید شد.

ارسال نظر