دیدار قائم مقام پژوهشگاه فقه نظام با ریاست محترم کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی+عکس
دیدار قائم مقام پژوهشگاه به همراه دبیران گروه های تخصصی با ریاست محترم کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار : 1399/7/2
بازدید : 1023
زمان انتشار : 13:26:00

به گزارش معاونت رسانه پژوهشگاه فقه نظام، در روز دوشنیه 31 شهریور ماه 1399، قائم مقام پژوهشگاه فقه نظام به همراه دبیران گروه های تخصصی در مجلس شورای اسلامی مهمان ریاست محترم کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی بودند. در این دیدار جناب حجت الاسلام رجبی قائم مقام محترم پژوهشگاه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد پژوهشگاه از زمان تاسیس تا دوره فعلی به طرح موضوعات جدید در حوزه فقه نظام پرداختند. در ادامه هر کدام از دبیران گروه های تخصصی متناسب با حوزه پژوهشی کزارشی از عملکرد گروه های تخصصی ارائه و به تبیین برخی از مهم ترین آن موضوعات پرداختند. 

تبیین الگوی بانکداری اسلامی ، پروژه تخصصی درسنامه فقه کارگزاران ، تدوین نظام مسائل فقه نظام سیاسی و فقه نظام اقتصادی برگزاری چند دوره تربیت پژوهشگر در حوزه فقه نظام، برگزاری نشست های کرسی ترویجی جهت گفتمان سازی فقه نظام، آسیب شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران ، بررسی رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی از محور های گزارش دبیران محترم گروه های تخصصی در این جلسه بود .

ارسال نظر