نشست بررسی جایگاه شورای نگهبان در نظام قانونگذاری و کاستی های آن از منظر فقه نظام
پژوهشگاه فقه نظام برگزار مینماید: سلسله نشست های علمی : آسیب شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران (نشست اول)
تاریخ انتشار : 1399/5/6
بازدید : 979
زمان انتشار : 12:35:00

سلسله نشست های علمی : آسیب شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران (نشست اول)

نشست بررسی جایگاه شورای نگهبان در نظام قانونگذاری و کاستی های آن از منظر فقه نظام

ارائه: حجت الاسلام محمد مادرشاهی ، مدرس حوزه و پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام

دبیر علمی: حجت الاسلام نصیر الله حسنلو ، دانشجوی دکتری فلسفه حقوق دانشگاه باقر العلوم


 زمان: 7 مرداد 99، ساعت 11 الی 13

 مکان: صفائیه، کوچه ممتاز، ساختمان نورالثقلین. پژوهشگاه فقه نظام.

ارسال نظر