درس خارج فقه کارگزاران / حکم پذیرش مسئولیت در حکومت جائر (قسمت اول)
تاریخ انتشار : 1398/10/17
بازدید : 1173
زمان انتشار : 12:57:00

به گزارش بخش رسانه پژوهشگاه فقه نظام حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حاج ابوالقاسم ریاست پژوهشگاه فقه نظام نکاتی درباره
حکم پذیرش مسئولیت در حکومت جائربیان فرمودند که در ادامه خلاصه ای از جلسه اول این مبحث خدمت شما همراهان عزیز تقدیم می شود .

حکم پذیرش مسئولیت در حکومت جائر


🔹بخش اول

🔸 مقتضای اصل اولی در مساله ، حکم به حرمت پذیرش مسئولیت است.
آیات و روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارد. شیخ انصاری در مکاسب در ضمن بحث از حکومت جائر این مساله را طرح کرده اند.
یکی از ادله ، دلالت آیات بر نهی از تعاون بر إثم و عدوان است. یعنی همکاری با کسی که در راستای گناه ، تعدی و تجاوز از حق، حکومت میکند مورد نهی آیات است.بنابراین حاکمی که تصرفات او در اموال و نفوس نامشروع است همکاری با وی بر اساس این آیات حرام است.

🔸تفاوت اعانه و تعاون
تعاون و اعانه البته یک تفاوتی با هم دارند. تعاون یعنی مشارکت طرفینی در انجام یک امر که همکاری محسوب می شود و مستقیماً مشمول ادله حرمت تعاون بر اثم است. اما اعانه لزوماً به معنای تعاون نیست. اعانه ی حرام ، یعنی در اختیار قرار دادن ابزار لازم یا فراهم کردن شرایط یا کمک کردن در امری که خود آن امر فی نفسه حرام نیست ولی منتج به حرام خواهد شد. در این صورت با علم و توجه به این که این کمک ها به حرام خواهد انجامید این هم مصداق تعاون بر اثم و عدوان و حرام است.

🔸بررسی مصداقی حرمت تعاون و اعانه
پذرفتن مسئولیت در حکومت جائر به نحوی فراهم کردن منویات حاکم است.مثلا نامه ای را تایپ کرده یا رساننده نامه ای است که خود این فعل مصداق فعل حرام نیست لکن تمام تصرفات نامشروع حاکم جائر از طریق همین نامه نگاری ها و نامه رسانی ها انجام میگیرد ، بنابراین حرام است.

ارسال نظر