میزگرد آسیب شناسی قوه مقننه ایران از منظر اقتصاد سیاسی برگزار می گردد
تاریخ انتشار : 1397/10/22
بازدید : 1174
زمان انتشار : 10:27:00

میزگرد آسیب شناسی قوه مقننه ایران از منظر اقتصاد سیاسی توسط پژوهشگاه فقه نظام با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می گردد.

اعضای این میزگرد:

* حجت الاسلام مجید رجبی

معاونت پژوهش پژوهشگاه فقه نظام

* حجت الاسلام محمد مادرشاهی

دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام

* دکتر محمد جواد توکلی

مدرس حوزه، دکتری اقتصاد، ، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

* دکترمحمدرضا باقرزاده

مدرس حوزه، دکتری علوم سیاسی و ارشد حقوق، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

* دکتر سید حسین شرف الدین

مدرس حوزه، دکتری جامعه شناسی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

* دکتر محسن رضوانی

دکتری علوم سیاسی، عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی موسسه امام خمینی ره

* دکترسیدابراهیم حسینی

مدرس حوزه، دکتری حقوق، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

* دکترمحمدمهدی نادری‌قمی

مدرس حوزه، دکتری مدیریت و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

* دکترقاسم شبان نیا

مدرس حوزه، دکتری سیاسی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

* دکترمهدی مشکی

مدرس حوزه، دکتری فلسفه، عضو هیات علمی رشته فلسفه در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

* دکترمحمدجواد نوروزی

مدرس حوزه و دانشگاه، دکتری علوم سیاسی، عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

*دکترمحمد رجایی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده دوره قبل مجلس شورای اسلامی


مدیر میزگرد: محسن رحمتی نیا / کارشناس ارشد اقتصاد

لازم به ذکر است این میزگرد درروز چهارشنبه مورخ 26 دی ماه 1397 ساعت 18 در محل پژوهشگاه فقه نظام واقع در قم - خیابان صفاییه کوی ممتاز ساختمان نورالثقلین پژوهشگاه فقه نظام برگزار می گردد. 

2019-01-12_101425.jpg

ارسال نظر