سی و سومین کرسی آزاد اندیشی (ترویجی) پژوهشگاه فقه نظام برگزار می گردد
تاریخ انتشار : 1397/8/19
بازدید : 101
زمان انتشار : 11:43:00

سی و سومین کرسی آزاد اندیشی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع نظام فکری شهید مطهری با رویکرد نیل به توحید سیاسی اسلام برگزار می گردد

ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر محمد هادی هدایت (معاونت آموزش پژوهشگاه فقه نظام)
ناقد: حجت الاسلام دکتر مهدی عبداللهی ( مدیر گروه فلسفه علوم انسانی اسلامی)

زمان: سه شنبه 97/8/22 ساعت 18 

 مکان: پژوهشگاه فقه نظام واقع در قم - خیابان صفاییه - کوی ممتاز - ساختمان نورالثقلین 

کرسی 33.jpg

ارسال نظر