فراخوان برگزاری کرسی های ترویجی و آزاد اندیشی حوزوی
تاریخ انتشار : 1397/4/3
بازدید : 208
زمان انتشار : 11:11:00

 پژوهشگاه فقه نظام با هدف گسترش و ارتقاء کمی و کیفی مطالعات فقه نظام از فضلاء و اندیشمندان حوزه و دانشگاه در راستای برگزاری کرسی ترویجی و آزاد اندیشی و نقد مباحث در زمینه های ذیل دعوت به عمل می اورد 

قواعد و مسائل فقه نظام در حوزه های :

فقه نظام سیاست 

فقه نظام اقتصاد 

فقه نظام فرهنگ

فقه نظام حقوق

فقه نظام خانواده

فقه نظام تربیت 

فقه نظام رسانه و ارتباطات

فقه نظام سبک زندگی 

فقه نظام عمران شهری

جهت هماهنگی با تلفن 02537840637 تماس حاصل نموده و یا به آدرس قم خیابان صفائیه کوی ممتاز ساختمان نورالثقلین پژوهشگاه فقه نظام مراجعه نمایید .

photo_2018-06-24_11-10-44.jpg

ارسال نظر