بیست و نهمین کرسی پژوهشگاه فقه نظام برگزار می گردد
تاریخ انتشار : 1397/3/31
بازدید : 273
زمان انتشار : 09:44:00

بیست و نهمین کرسی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا با ارائه دکتر سید عباس موسویان عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مقد حجت الاسلام دکتر مجید رضایی عضو هبات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید و حجت الاسلام مادرشاهی دبیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام در محل پژوهشگاه فقه نظام واقع در قم خیابان صفاییه کوی ممتاز ساختما نور الثقلین پلاک 32 طبقه زیر زمین در روز دوشنبه تاریخ 97/4/4 ساعت 17 برگزار می گردد .

2018-06-21_092106.jpg

ارسال نظر