برگزاری بیست و هشتمین کرسی آزاد اندیشی پژوهشگاه فقه نظام
تاریخ انتشار : 1397/3/21
بازدید : 225
زمان انتشار : 13:29:00

بیست و هشتمین کرسی آزاد اندیشی (ترویجی) پژوهشگاه فقه نظام با موضوع حجیت دلیل نقلی در اثبات گزاره اخلاقی با ارائه دکتر عالم زاده نوری عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نقد حجج اسلام بوسلیکی و پهلوان زاده در تاریخ 97/3/23 در ساعت17 در محل مدرسه مشکات واقع در قم - خیابان بلوار امین - خیابان گلستان بین کوچه 2 و 4  برگزار می گردد

2018-06-11_132233.jpg

ارسال نظر