بیست و هفتمین کرسی پژوهشگاه فقه نظام برگزار می گردد
تاریخ انتشار : 1397/3/8
بازدید : 752
زمان انتشار : 14:57:00

بیست و هفتمین کرسی پژوهشگاه فقه نظام با عنوان تعامل حکومت الامی با دولت ها و ادیان و مذاهب بر اساس قاعده الزام

ارائه دهنده: علی صالحی منش پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام

ناقدین: دکتر قاسم شبان نبا عضو هبات علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی 

دکتر سید وحید حسینی پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام 

زمان چهارشنبه 9/3/97 ساعت 17 
مکان مدرسه عالی کریمه اهل بیت مشکات واقع در خیابان بلوار امین - خیابان گلستان بین کوچه 2 و 4 

2018-05-29_145428.jpg

ارسال نظر