بیست و ششمین کرسی آزاد اندیشی پژوهشگاه فقه نظام
تاریخ انتشار : 1397/3/3
بازدید : 282
زمان انتشار : 12:59:00

بیست و ششمبن کری آزاد اندیشی (ترویجی) پژوهشگاه فقه نظام با موضوع سیر تکاملی بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی اسلام برگزار میگردد.
ارائه دهنده : دکتر سید عباس موسوبان - عضو هبات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

ناقدین: دکتر سعید فراهانی فرد عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم 

حجت الاسلام سید ابراهیم صباغیان استاد سطوح عالی حوزه و پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام 

زمان: دوشنبه 1397/3/7 ساعت 17 
مکان : قم بلوار امین خیابان گلستان بین کوچه 2 و 4 مدرسه عالی کریمه اهل بیت - مشکات 

بیست و ششمین copy.jpg

ارسال نظر