بیست و پنجمین کرسی آزاد اندیشی پژوهشگاه فقه نظام بر گزار می شود
تاریخ انتشار : 1397/2/23
بازدید : 300
زمان انتشار : 14:03:00

بیست و پنجیم کرسی آزاد اندیشی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع :مبالغه و گزاف آرایی در گزاره های اخلاقی دین با ارائه دکتر عالم زاده نوری عضو هبات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نقد دکتر حنیف نصراللهی پژوهشگر و مدیر گروه فقه تربیت پژوهشگاه فقه نظام در روز دوشنبه 24/2/97/ ساعت 16 در مدرسه عالی کریمه اهل لیت طرح مشکات واقع در بلوار امین خیابان گلستان بین کوچه 2 و 4 برگزار می گردد 

photo_2018-05-13_13-49-25.jpg

ارسال نظر