بیست و دومین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با همکاری گروه فرهنگی امین برگزار می گردد
تاریخ انتشار : 1397/1/26
بازدید : 447
زمان انتشار : 14:14:00

بیست و دومین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با همکاری گروه فرهنگی امین برگزار می گردد

بیست و دومین کرسی ترویجی با موضوع سلسله نشست های بررسی فقهی الزام حکومتی در مساله حجاب جلسه دوم با ارائه حجت الاسلام علی صالحی منش و نقد دکتر حسین بستان و حجت الاسلام مهدی بیاتی در مدرسه عالی کریمه اهل بیت مشکات واقع در بلوار امین خیابات 20 متری گلستان بین کوچه دو و چهار در تاریخ 27 فروردین ماه 1396 در ساعت 18 برگزار می گردد.


کرسی 22.jpg

ارسال نظر