فقه نظام اقتصادی اسلام
تاریخ انتشار : 1396/8/9
بازدید : 542
ناشر : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
سال نشر : 1393
تعداد جلد : 0
صفحات : 328
قطع : وزیری
زبان : Persian

کتاب پیش رو، پژوهشی است در قلمرو فقه اقتصادی که با تلاش آیت الله اراکی نگارش یافته است.
هدف اصلی نویسنده ، ارائه نمونه ای از تلاش فقهی در راستای عرضه نظام اقتصادی اسلام بر اساس کتاب و سنت است.

نویسنده در درآمد کتاب، ابتدا به تعریف واژگان اصلی بحث مثل اقتصاد، نظام اقتصادی، جهان بینی اقتصادی، مکتب اقتصادی و ... می پردازد. سپس به بحث در مورد اسلام و نظام اقتصادی می پردازد. سپس این سوال را مطرح می کند که فقه نظام اقتصادی به چه معناست؟ و بعد، منابع استنباط نظام اقتصادی اسلام را معرفی و در پایان روش استنباط نظام اقتصادی اسلام را بیان می کند.

در فصل اول، با عنوان جهان بینی اقتصادی، به بررسی جهان بینی اقتصادی سه مکتب مارکسیسم، نظام سرمایه داری و اسلام می پردازد و نقش جهان بینی اقتصادی اسلام در نظام اقتصادی را بیان می کند. انگیزه های فعالیت اقتصادی و اهداف نظام اقصادی اسلام از دیگر عنوان های این فصل هستند.

در فصل دوم نیز، به بحث مفصل درباره مکتب اقتصادی اسلام می پردازد.

ارسال نظر