رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی از منظرفقه نظام
تاریخ انتشار : 1400/7/26
بازدید : 457

رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی از منظرفقه نظام

محمود حکمت‏نیا[1] نصیراله حسنلو[2]

چکیده

در تلقیِ رایج جامعه علمی کشور، فقه و حقوق به‏مثابه دو دانشی که در کانون مدیریت روابط اجتماعی قرار دارند، در جهات متعددی به‏ویژه در دایره موضوعات، دارای تمایز و چه‏بسا تعارض هستند. این رویکرد موجب دوگانه‏پنداری این دو دانش و در نتیجه سلب مسئولیت فقه از خود در زمینه نظریه‏پردازی درباره مسائل نوپدید و تولید متدولوژی به‏روز و کارآمد برای حل آن‏ها شده است. این درحالی‏است که تحلیل عقلانی نشان می‏دهد که ماهیت مسائل فقه در حوزه غیرعبادات با ماهیت مسائل حقوق یکسان است و قاعده فقهی همه شاخصه‏های قاعده حقوقی را بدون استثناء دارا است. در نگارش پیش‏رو «رابطه فقه و حقوق» از منظر فقه نظام از جهت شیوه حل مسائل فقهی-حقوقی و میدان موضوعات پیش‏رو، بررسی شده و روشن ساخته‏ایم دوگانگی مسائل فقه و حقوق، پنداری بیش نیست. در ادامه برای روشن‏تر شدن شاکله بحث، به پیامدهای یگانه‏انگاری فقه و حقوق از قبیل توانمندسازی فقه در عرصه حل مسائل نوپدید، فقدان خلأ قانونی در نظام حقوقی و افزایش تعامل نظام حقوقی اسلام با نظام‏های حقوقی بزرگ پرداخته‏ایم.

کلیدواژه‏ها: فقه نظام، نظام حقوقی، دوگانه‏پنداری فقه و حقوق، یگانه‏انگاری فقه و حقوق، خلأ قانونی.

[1] استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، mh.hekmatnia@yahoo.com

[2]  دانشجوی دکترای فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم (ع)

(nasirollahhasanlou@gmail.com

کلمات کليدي:
موارد مرتبط
ثمرات سیاسی قاعده الزام (تعامل حکومت اسلامی با ادیان، مذاهب و سایر حکومتها)
بررسی فقهی سطح معیشت کارگزاران حکومت اسلامی
آسیب‌شناسی روش عدم مغایرت در اسلامی‌سازی بانک
فایل های پیوستی
فق
این فایل 116 بار دانلود شده است
ارسال نظر